HELGA BLANKE PHOTO-ART

Biografie

 

 

 

 

My name is Helga Blanke. I'm a wife and a mother of two, grown-up meanwhile, trying to keep one step ahead of the kids, computer wise that is. I succeded but only with little steps. I have done lots of creativity, from Crafts with threat & needle(s) to paper knitting art and drawing & painting with brushes and pencils. After all that I bought a camera and taught myself to make photos. My main subject is, altered reality. Photoshop meanwhile is part of my daily routine. Making photos is my passion since 2001.

 

 Mijn naam is Helga Blanke. Ik ben echtgenote en moeder van twee, inmiddels volwassen, kinderen en probeer de kids één stap voor te blijven voor wat betreft de computer. Dat is gelukt maar alleen met kleine stappen.  Ik ben altijd creatief geweest, van handwerken met draad & naald(en) tot papierknipkunst en tekenen en schilderen met penselen en potloden. Na dit alles heb ik een camera gekocht en heb ik mezelf leren fotograferen. Mijn hoofd onderwerp is 'aangepaste realiteit'. Intussen is Photoshop onderdeel van mijn dagelijkse bezigheden. Foto's maken is mijn passie sinds 2001.  

 

 © 2001-2018 Helga Blanke Photo-Art all rights reserved